Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, eller Beaivváš Sámi Našunálateáhter, kan godt sies å være et noe annerledes norsk teater. Det er det eneste teat

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, eller Beaivváš Sámi Našunálateáhter, kan godt sies å være et noe annerledes norsk teater. Det er det eneste teateret i hele Norden hvor samisk er utøverspråket, og Beaivváš turnerer også i de samiske områdene i våre naboland. Teateret ble opprettet i Kautokeino i 1982 og har fått støtte av Sametinget siden 2002.

Målet deres er å være et nasjonalteater for alle samiske folk, samt bevare og videreføre samisk historie og kultur. En berømt hendelse Beaivváš tidligere har gjort utendørs teaterstykke ut av, er Kautokeino-opprøret, som fant sted i 1852. Denne hendelsen finnes det fortsatt sår i forbindelse med, og det samiske teateret kan gjennom slike stykker vise virkelige hendelser fra Sápmi.

Når alt er på samisk, hjelper det med å bevare samiske språk. I samiske miljøer har det oppstått bekymring grunnet de unges forsvinnende entusiasme for å benytte seg av samiske språk i dagligtale, og Beaivváš prøver konsekvent å være et botemiddel mot dette. Teateret er i tillegg en arena for joik, og påtar seg ansvaret for å bevare tradisjonell samisk folkemusikk.

Selv om Beaivváš er mindre kjent i sørlige deler av landet, turnerer de landet mer enn de fleste norske teatre.