Først og fremst var dette en retning inne tysk teater, og oppsto rundt første verdenskrig. Det ekspresjonistiske teater hadde så sin storhetstid på 20

Først og fremst var dette en retning inne tysk teater, og oppsto rundt første verdenskrig. Det ekspresjonistiske teater hadde så sin storhetstid på 20-tallet, og skulle senere inspirere det moderne teater. Den formen for teater brøt med naturalismens objektivitet og ytre beskrivelse av virkeligheten, og fokuserte heller på det subjektive indre liv. Et mål for ekspresjonismen var å synliggjøre det irrasjonelle, med Freuds teorier om underbevisstheten i tankene.

I tillegg kommer antroposofiens tanker om mennesket som en sentral del av kosmos fram i ekspresjonismen. I 1913 ble et ekspresjonistisk teatermanifest skrevet av