I denne artikkelen skal vi snakke om hva teateret egentlig dreier seg om, og hvordan det er forskjellig fra andre medier av kunst.

[IMAGE=fq0PaleWMq4T.jpeg]

Teateret

[IMAGE=fkizeae6Gc5K.jpeg]

Når de fleste hører teater så tenker de på skuespillere som står oppe på en scene hvor de fremfører forskjellige stykker. Dette er ikke direkte feil, men dette er en veldig snever måte å forstå denne kunsten på.

[IMAGE=dUH1JibCg0Hi.jpeg]

Den vanligste sjangeren innenfor teater som blir fremført er drama og dette kan deles inn i mange forskjellige deler. Dramaet kan for eksempel bestå av enten en tragedie eller en komedie, og disse to måtene å skrive på kommer fra antikken. Det vi også må huske på er at teateret består av mange forskjellige deler som må spille sammen for at et stykke skal bli fremført riktig. La oss se på alle delene dette består av.

Scenen

Uten en scene å fremføre på så blir det litt vanskeligere å holde et stykke for en større folkemengde. Dersom du har lyst til å fremføre ditt eget stykke så er det her du bør begynne. Husk også at for å bygge en scene så trenger du masse materialer og dette kan koste en god del penger. Dersom du trenger et forbrukslån så kan du besøke centum for å finne alt du trenger til rimelige renter og vilkår.

Det er viktig at vi bygger scenen med tanke på hvor stort publikum vi kommer til å få. Det finnes også mange forskjellige ting som du kan legge til, alt ettersom hvilket stykke du skal spille og hva som trengs i bakgrunnen.

Skuespillere

Uten skuespillere så kan vi som sagt ikke fremføre stykket vårt. Det er også viktig å velge riktige skuespillere til rollene som vi trenger å dekke. For å finne de dyktigste skuespillerne så trenger vi mennesker som har en god forståelse for hva det er som skal formidles. Husk at mye av kunsten i skuespill handler om menneskets natur og hvordan følelser samarbeider med motivasjonen som karakteren vår sitter med.

Det finnes mange forskjellige måter å bli en bedre skuespiller på, men de fleste inkluderer altså en stor grad av emosjonell og sosial intelligens.

Manuset

Det siste store delen av teateret kommer fra selve stykket som er skrevet. Selve handlingen og beskjeden som stykket kommer med er det forfatteren av stykket som sitter med. De mest populære stykkene blir oftest gjort udødelige av oss som følger med på dem. William Shakespeare har for eksempel det tragiske stykket “Hamlet” som er veldig populært.

Teateret er ikke akkurat en del av den populære kulturen som vi har gående i dag. De menneskene som går til teateret er oftest mennesker som har lyst på en litt dypere opplevelse enn det de fleste filmer tilbyr oss i dag.